Loader

Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na osobisty rozwój dziecka, jego dążenie do samorealizacji, autokreacji i budowania własnej tożsamości

Nauka w Przedszkolu

PRZEZ ZABAWĘ DO WIEDZY

Informacje o rozkładzie dnia i zajęciach dodatkowych

6:00 - 8:30 Przyprowadzanie dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci. Czynności higieniczne.

8:30 - 9:00 - Śniadanie.

9.00 - 10:30 - Aktywność zbiorowa i indywidualna (w przedszkolu i w terenie) inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju przedszkolaków w różnych sferach. Gry i zabawy ruchowe rozwijające procesy poznawcze, zajęcia ekologiczno - przyrodnicze, artystyczne, spacery, wycieczki, uroczystości. Wielozmysłowe "poznawanie świata". Projektowanie działań, doświadczanie i poszukiwanie rozwiązań problemów. Czynności higieniczne.

10:30 - 11:00 - II śniadanie

11:00 - 13:00 - Propozycje zadań otwartych sprzyjających twórczej aktywności ruchowej i artystycznej: sportowej, plastycznej, muzycznej, werbalnej. Praca terapeutyczno kompensacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi. Kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań - zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci. Czytanie literatury dziecięcej. Czynności higieniczne.

12:30 - 13:00 - Obiad

14:00 - 15:30 - Samodzielnie planowane i organizowane przez dzieci zabawy dowolne: zespołowe i indywidualne. Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci. Czytanie literatury dziecięcej. Dla dzieci chętnych odpoczynek z muzykoterapią. Praca indywidualna kompensacyjno-terapeutyczna.

15:30 - 15:45 - Podwieczorek

15:45 - 17:30 - dalszy ciąg zajęć dowolnych. Prace porządkowe. Odbieranie dzieci.

Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków:

Dzieci w Tygrysku spędzają czas w sposób różnorodny i ciekawy, a przede wszystkim mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Przedszkolaki w ramach czesnego mają zapewnione dodatkowe zajęcia.

 

GALERIA

Z życia naszego Przedszkola. Zdjęcia opisują więcej niż nie jeden tekst, także  publikujemy trochę zdjęć z naszego Facebooka.

HISZPANSKI

ANGIELSKI

ZAJECIA TEATRALNE

Niepubliczne Przedszkole Tygrysek

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Życzymy przyjemnej lektury i mamy nadzieję, że zobaczymy się w jednej z naszych placówek.

© Copyright Tygrysek Przedszkole 2016, Create by StronyPrzezNet.pl

Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek" - ul. Moniuszki 126, 95-200 Pabianice

tel.:  601 356 853